About Products Protein Database Contact

M6_Spy0758

Gene
M6_Spy0758
Protein
GTP cyclohydrolase 1 type 2 homolog
Organism
Streptococcus pyogenes serotype M6 (strain ATCC BAA-946 / MGAS10394)
Length
262 amino acids
Similarity
Belongs to the GTP cyclohydrolase I type 2/NIF3 family.
Mass
29.302 kDa
Sequence
MKAKILIDAYEAFCPLDLSMEGDVKGLQMGSLDKDIRKVMITLDIRESTVAEAIKNEVDLIITKHAPIFKPLKDLVSSPQRDILLDLVKHDISVYVSHTNIDIVPGGLNDWFCDLLEIKEATYLSETKEGFGIGRIGTVKEQALEELASKVKRVFDLDTVRLIRYDKENPLISKIAICGGSGGEFYQDAVQKGADVYITGDIYYHTAQEMLTEGLFAVDPGHHIEVLFTEKLKEKLQGWKEENGWDVSIISSKASTNPFSHL