About Products Protein Database Contact

HCC

Gene
HCC
Protein
Hemocyanin subunit C
Organism
Scutigera coleoptrata
Length
673 amino acids
Function
Hemocyanins are copper-containing oxygen carriers occurring freely dissolved in the hemolymph of many mollusks and arthropods.
Similarity
Belongs to the tyrosinase family. Hemocyanin subfamily.
Mass
78.098 kDa
Sequence
MGAWKVWTFFAIALVVAVKAYDEEAKCMSHDEDSQVKERQILHIVDSINKPISPDFRAPRGVIDEHKLRGLGTLKKREIFSLFDERNWDEASKVVRLLLDAKDFDDFIDVAEVIRLRVNEELFLYAFSVAVMHRGDTQGLQVPRIHDIFPDKFLKEDVIHRLLELSNRGEHYDRIPIIDATQISHNYLDPNSELEYFLEDLGLNSHHHHWHVIHPAIWVSELGNEKDRKGEFFYWMHHQMLARYEAERMSNGLARTRTFQNWNDPIDEGYAPHISIMKTGYTYAYRPPGYTLRDLPNLPKNKMVEWAKRVLYSIHSGIFHFSNGTDAHLDTEHGIDELGNIVESSLTSLNRDYYGNLHCYAHVIAGRIADPEGKYGEDNGVMYDVATSARDPLFYRWHKYIDNIFQEYKNTLPPYTTEELTPQNSEFRVQGISVVGETSARDTVHTYWQHSLLKVGQGFEFTKHTPAYVKVKHLQHESFTYVIDVENRGRTRTGFFRIFAAPKYNELGQKWHINDQRLIMVEMDKFIEKLYPGKNTIERHSEDSTVTMSSASIFSDISSEQSEDHCSCGWPDYLLVPKGNFEGFPMEVFVIVTDYEEDKVEGPDEGCACHDALTYCGGIDYHFPDKRAMGFPFDRPIKQRNFNAFKTKNMGKVTVDVKFTGETIAPEDFHNQH

Gene
HCC
Protein
Hemocyanin C chain
Organism
Aphonopelma sp.
Length
629 amino acids
Function
Hemocyanins are copper-containing oxygen carriers occurring freely dissolved in the hemolymph of many mollusks and arthropods.
Similarity
Belongs to the tyrosinase family. Hemocyanin subfamily.
Mass
72.567 kDa
Sequence
MPSDANEMQARLLQLFEHSTLSTKAKFGLRVIRDPKLAGIGILGRGKIFSCFHEDHLEEASRLAEVLVGAETFDEFIDLCHQCRDFVNEALFVYSLSVAILHRPDCHGISLPPIQEIFPDKFVPVETIYKAFKEATRHADKTDDIIVDMEATGTIMDPEYNLAYYREDIGINAHHWHWHVVYPSAWDSVKMHMRKDRKGELFFYMHQQMCARYDCERLSNGLARMIPFHNFHEPLEGYNPHLSSTQNGLPYAFRPEPMTLCDMHDVSVQDLERWRERILDAINLGEVTDPNGDEYALDETFGIDVLGAIIESSRDSKNRESYGSLHNWGHVLMANIVDPDGKYQTNPGVMDDTATSLRDPIFYRWHRFIDDMFQEFKRKLKPYTKDQLSFTGVEIKNVKVHAHEENVITTTFVEDLLEISNAFNFGRTGAVKVRYQHLDHEPFVYDIEVENHSARLRHGTCRIFLAPVHDELQNQLTPEELRRLMIELDRFRVELKPGVNHNHRHSRDSSVTISKQPKFDELLKGKGTNNANEYCSCGWPDHLLVPKGNDRGMPFHLCVMITDYLYDLVGDYGYDTPCVDAVSYCGAKDSLYPDRRAMGFPFDRPIPEGHASNLHQPNVSFSQIKIQHH