About Products Protein Database Contact

FV3-060R

Gene
FV3-060R
Protein
Putative DNA polymerase 060R
Organism
Frog virus 3 (isolate Goorha)
Length
1013 amino acids
Function
DNA-directed DNA polymerase involved in viral DNA replication.
Similarity
Belongs to the DNA polymerase type-B family.
Mass
114.479 kDa
Sequence
MDLFVYQWFCDGSQEIRAYAVDSDSSTVCVRVTGFRPGFYVETASCQAVTRALQDFRDVSAEKRVRDHLYATRGSSVPFVWVTFRCWFDARKASDVLVKAGFACHQCRAQPVLQLTSLRDLPTCGWIRLGKGAVQVKREKYSRCKREFIVQWEQVERGPDVPQPEVTVVALDLEVNSEVENAMPKDRPGDEVFMAGAIILRPGKKPKRVLLSLEADDYPEAEVLAERGYAVQQYPNERSLISGLCDMLSSVKPQVVTGYNVLGFDIDYLLKRCVRLGMEEELCLTGMAAERPAKERTISWSSSAFGAQKYSYLDWEGVVAVDLLPIIKRDYKFDSYRLDFVTETLLGSNKDPVTAADIFRAYATRKMDVVGEYCVKDVQLCVDLMEKLQVWVGLTEMAKVCRVNAFTLFTQGQQIRIYSQVYCHCEKNGYVVTDPADGKRVPWGQDPPVSDEPDEDYIGAHVVEPSPGIYDNVVPLDFSSLYPSIMIAKNVCYSTRVDPGTPGSETFTWEDHLNCVHDPRKVEYERLSSELWDLDSEARELRRERDAIPRKRVDDRRLVVDTLNTVLDAQRMLRTTRAALKNQLGTKTVCACRLLAFLEPATKKGVMPTILTDLLDGRKRAKKAKAEAKDSITKITMDKRQLAYKVSANSMYGAMGVKRGYLPFQDGAMTVTYFGRQCIEKAASIIGSEHGGQLVYGDTDSNYVTFADAKTPAELWDKAVAVAKAVSSVFPPPISLEFEQVIYTKFLILGKKRYIYLSCDRDGNSSGKMGFRGVLMARRDNSGLARKAYSITAQALLEDRDPWADLTPLMKDMYTKNCSLRDFVITKQVGSWCRECAFIEQGADSIVAVGDYKIRDLEKAKAETRKITGTDGGPEYMAVLYKLVMAQLPGHVQLANRMIGRGETVADGTRLEYVVLRPSYDGKKRRFRGQGLSERLETSDYYKRFAEFLELDTEHYVKTLVNPLDQLLTTAGRPEDEFKAFYGYRVNYRKVVEDIKTLRACPEMVKIVSFKKK