About Products Protein Database Contact

CYP85A2

Gene
CYP85A2
Protein
Cytochrome P450 85A2
Organism
Arabidopsis thaliana
Length
465 amino acids
Function
Catalyzes the C6-oxidation step in brassinosteroids biosynthesis. Converts 6-deoxocastasterone to castasterone, and castasterone to brassinolide. May also convert 6-deoxoteasterone to teasterone, 3-dehydro-6-deoxoteasterone to 3-dehydroteasterone, and 6-deoxotyphasterol to typhasterol.
Similarity
Belongs to the cytochrome P450 family.
Mass
53.815 kDa
Sequence
MGIMMMILGLLVIIVCLCTALLRWNQMRYSKKGLPPGTMGWPIFGETTEFLKQGPDFMKNQRLRYGSFFKSHILGCPTIVSMDAELNRYILMNESKGLVAGYPQSMLDILGTCNIAAVHGPSHRLMRGSLLSLISPTMMKDHLLPKIDDFMRNYLCGWDDLETVDIQEKTKHMAFLSSLLQIAETLKKPEVEEYRTEFFKLVVGTLSVPIDIPGTNYRSGVQARNNIDRLLTELMQERKESGETFTDMLGYLMKKEDNRYLLTDKEIRDQVVTILYSGYETVSTTSMMALKYLHDHPKALEELRREHLAIRERKRPDEPLTLDDIKSMKFTRAVIFETSRLATIVNGVLRKTTHDLELNGYLIPKGWRIYVYTREINYDTSLYEDPMIFNPWRWMEKSLESKSYFLLFGGGVRLCPGKELGISEVSSFLHYFVTKYRWEENGEDKLMVFPRVSAPKGYHLKCSPY