About Products Protein Database Contact

CLI_1349

Gene
CLI_1349
Protein
Putative 3-methyladenine DNA glycosylase
Organism
Clostridium botulinum (strain Langeland / NCTC 10281 / Type F)
Length
203 amino acids
Similarity
Belongs to the DNA glycosylase MPG family.
Mass
23.553 kDa
Sequence
MRLTRDFYAKDARALAKELLGKVLVREVDGIKLKGKIVETEAYIGAIDKASHAYGGRRTKRTEPLYGKPGIAYVYFIYGKYFCFNIISKTEGEAEGVLIRALEPLENINLISKLRFNKEFEELNNYQRKNITSGPSKLCMAFNINRDNNWEDLCESSSLYVEDVFYNDFEIIETVRVGIDYAEEARDFLWRYYIKDNAFVSVK