About Products Protein Database Contact

CHI3L2

Gene
CHI3L2
Protein
Chitinase-3-like protein 2
Organism
Homo sapiens
Length
390 amino acids
Function
Lectin that binds chitooligosaccharides and other glycans with high affinity, but not heparin. Has no chitinase activity.
Similarity
Belongs to the glycosyl hydrolase 18 family.
Mass
43.501 kDa
Sequence
MGATTMDQKSLWAGVVVLLLLQGGSAYKLVCYFTNWSQDRQEPGKFTPENIDPFLCSHLIYSFASIENNKVIIKDKSEVMLYQTINSLKTKNPKLKILLSIGGYLFGSKGFHPMVDSSTSRLEFINSIILFLRNHNFDGLDVSWIYPDQKENTHFTVLIHELAEAFQKDFTKSTKERLLLTAGVSAGRQMIDNSYQVEKLAKDLDFINLLSFDFHGSWEKPLITGHNSPLSKGWQDRGPSSYYNVEYAVGYWIHKGMPSEKVVMGIPTYGHSFTLASAETTVGAPASGPGAAGPITESSGFLAYYEICQFLKGAKITRLQDQQVPYAVKGNQWVGYDDVKSMETKVQFLKNLNLGGAMIWSIDMDDFTGKSCNQGPYPLVQAVKRSLGSL