About Products Protein Database Contact

CCDC25

Gene
CCDC25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25
Organism
Bos taurus
Length
208 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.618 kDa
Sequence
MVFYFTSSSVNSSAYTIYMGKDKYENEDLIKYGWPEDIWFHVDKLSSAHVYLRLHKGEKIEDIPKEVLMDCAHLVKANSIQGCKMNNVNVVYTPWSNLKKTADMDVGQIGFHRQKDVKIVTVEKKVNEILNRLEKTKMERFPDLEAEKECRDHEERNEKKAQIQEMKRREKEEMKKKREMDELRSYSSLMKVENMSSNQDGNDSDEFM

Gene
CCDC25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25
Organism
Homo sapiens
Length
208 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.479 kDa
Sequence
MVFYFTSSSVNSSAYTIYMGKDKYENEDLIKHGWPEDIWFHVDKLSSAHVYLRLHKGENIEDIPKEVLMDCAHLVKANSIQGCKMNNVNVVYTPWSNLKKTADMDVGQIGFHRQKDVKIVTVEKKVNEILNRLEKTKVERFPDLAAEKECRDREERNEKKAQIQEMKKREKEEMKKKREMDELRSYSSLMKVENMSSNQDGNDSDEFM

Gene
Ccdc25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25
Organism
Mus musculus
Length
208 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.48 kDa
Sequence
MVFYFTSSSVNSSTYTIYMGKDKYENEDLIKYGWPEDIWFHVDKLSSAHVYLRLQKGEKIEDIPKEVLMDCAHLVKANSIQGCKMNNVNVVYTPWSNLKKTADMDVGQIGFHRQKDVKIVTVEKKVNEILNRLEKTKLEKFPDLAAEKEGRDREERNEKKAQIQEMKRKEKEEMKKKREMDELRSYSSLMKVENMSSNQDGNDSDEFM

Gene
CCDC25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25
Organism
Pongo abelii
Length
208 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.507 kDa
Sequence
MVFYFTSSSVNSSAYTIYMGKDKYENEDLIKHGWPEDIWFHVDKLSSAHVYLRLHKGENIEDIPKEVLMDCAHLVKANSIQGCKMNNVNVVYTPWSNLKKTADMDVGQIGFHRQKDVKIVTVEKKVNEILNRLEKTKVERFPDLAAEKECRDREERNEKKAQIQEMKRREKEEMKKKREMDELRSYSSLMKVENMSSNQDGNDSDEFM

Gene
CCDC25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25
Organism
Bos taurus
Length
208 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.618 kDa
Sequence
MVFYFTSSSVNSSAYTIYMGKDKYENEDLIKYGWPEDIWFHVDKLSSAHVYLRLHKGEKIEDIPKEVLMDCAHLVKANSIQGCKMNNVNVVYTPWSNLKKTADMDVGQIGFHRQKDVKIVTVEKKVNEILNRLEKTKMERFPDLEAEKECRDHEERNEKKAQIQEMKRREKEEMKKKREMDELRSYSSLMKVENMSSNQDGNDSDEFM

Gene
CCDC25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25
Organism
Homo sapiens
Length
208 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.479 kDa
Sequence
MVFYFTSSSVNSSAYTIYMGKDKYENEDLIKHGWPEDIWFHVDKLSSAHVYLRLHKGENIEDIPKEVLMDCAHLVKANSIQGCKMNNVNVVYTPWSNLKKTADMDVGQIGFHRQKDVKIVTVEKKVNEILNRLEKTKVERFPDLAAEKECRDREERNEKKAQIQEMKKREKEEMKKKREMDELRSYSSLMKVENMSSNQDGNDSDEFM

Gene
Ccdc25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25
Organism
Mus musculus
Length
208 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.48 kDa
Sequence
MVFYFTSSSVNSSTYTIYMGKDKYENEDLIKYGWPEDIWFHVDKLSSAHVYLRLQKGEKIEDIPKEVLMDCAHLVKANSIQGCKMNNVNVVYTPWSNLKKTADMDVGQIGFHRQKDVKIVTVEKKVNEILNRLEKTKLEKFPDLAAEKEGRDREERNEKKAQIQEMKRKEKEEMKKKREMDELRSYSSLMKVENMSSNQDGNDSDEFM

Gene
CCDC25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25
Organism
Pongo abelii
Length
208 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.507 kDa
Sequence
MVFYFTSSSVNSSAYTIYMGKDKYENEDLIKHGWPEDIWFHVDKLSSAHVYLRLHKGENIEDIPKEVLMDCAHLVKANSIQGCKMNNVNVVYTPWSNLKKTADMDVGQIGFHRQKDVKIVTVEKKVNEILNRLEKTKVERFPDLAAEKECRDREERNEKKAQIQEMKRREKEEMKKKREMDELRSYSSLMKVENMSSNQDGNDSDEFM

Gene
ccdc25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25
Organism
Danio rerio
Length
207 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.38 kDa
Sequence
MVFYFTSAVVSPPHTIYMGKDKYENEDLIKYGWPEDIWFHVDKLSSAHVYLRMPKGTTIDDIPKEVLIDCVQLVKNNSIQGCKMNNINIVYTPWSNLKKTADMDIGQIGFHRQKEVKIVAVEKKINEIVNRLEKTKEERYPDLAAEKESRDREERNEKKAQIQEQKKKEKEEVKKKKEMEDLKNYTSLMKSDNMTTNEDGYDSDDFM

Gene
ccdc25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25
Organism
Danio rerio
Length
207 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.38 kDa
Sequence
MVFYFTSAVVSPPHTIYMGKDKYENEDLIKYGWPEDIWFHVDKLSSAHVYLRMPKGTTIDDIPKEVLIDCVQLVKNNSIQGCKMNNINIVYTPWSNLKKTADMDIGQIGFHRQKEVKIVAVEKKINEIVNRLEKTKEERYPDLAAEKESRDREERNEKKAQIQEQKKKEKEEVKKKKEMEDLKNYTSLMKSDNMTTNEDGYDSDDFM

Gene
ccdc25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25 homolog
Organism
Dictyostelium discoideum
Length
206 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.874 kDa
Sequence
MVLYFKLIDPEYICYMGIDKFENEDLIKYGWPEDVWFHVNDLSSAHVYLRLRKGETWNDIPANILEECCQLVKQNSIQGCKEASVDIVYTPWANLKKTAGMEAGQVLYHNEREVKYVRNVRKDSKIINRIEKTREKREVDLMHERDSRDKSERHEKRKEQEEKRRAEKKAYEEKQKMEDIKKYTSIMKTDNMKFNKYNPTDEDDFM

Gene
ccdc25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25
Organism
Xenopus tropicalis
Length
206 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.28 kDa
Sequence
MVFYFTSNVISPPYTMYMGKDKYENEDLIKYGWPEDIWFHVDKLSSAHVYLRLQKDQTIEDIPKEVLLDCAQLVKANSIQGCKMNNINVVYTPWANLKKTADMDIGQIGFHRQKDVKTMTVEKVSKIVNRLEKTKDERFPDLAAEKEARDREERNEKKAQIQEIKRKEKEEMKKKKEMDELRSYSSLMKSENMSSNQDGNDSDDFM

Gene
ccdc25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25 homolog
Organism
Dictyostelium discoideum
Length
206 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.874 kDa
Sequence
MVLYFKLIDPEYICYMGIDKFENEDLIKYGWPEDVWFHVNDLSSAHVYLRLRKGETWNDIPANILEECCQLVKQNSIQGCKEASVDIVYTPWANLKKTAGMEAGQVLYHNEREVKYVRNVRKDSKIINRIEKTREKREVDLMHERDSRDKSERHEKRKEQEEKRRAEKKAYEEKQKMEDIKKYTSIMKTDNMKFNKYNPTDEDDFM

Gene
ccdc25
Protein
Coiled-coil domain-containing protein 25
Organism
Xenopus tropicalis
Length
206 amino acids
Similarity
Belongs to the CCDC25 family.
Mass
24.28 kDa
Sequence
MVFYFTSNVISPPYTMYMGKDKYENEDLIKYGWPEDIWFHVDKLSSAHVYLRLQKDQTIEDIPKEVLLDCAQLVKANSIQGCKMNNINVVYTPWANLKKTADMDIGQIGFHRQKDVKTMTVEKVSKIVNRLEKTKDERFPDLAAEKEARDREERNEKKAQIQEIKRKEKEEMKKKKEMDELRSYSSLMKSENMSSNQDGNDSDDFM