About Products Protein Database Contact

CCD

Gene
CCD
Protein
Carotenoid 9,10(9',10')-cleavage dioxygenase
Organism
Crocus sativus
Length
546 amino acids
Function
Cleaves a variety of carotenoids symmetrically at both the 9-10 and 9'-10' double bonds. Catalyzes the formation of 4,9-dimethyldodeca-2,4,6,8,10-pentaene-1,12-dialdehyde and probably hydroxydihydro-beta-ionone from zeaxanthin.
Similarity
Belongs to the carotenoid oxygenase family.
Mass
61.697 kDa
Sequence
MGEVAKEEVEERRSIVAVNPQPSKGLVSSAVDLIEKAVVYLFHDKSKPCHYLSGNFAPVVDETPPCPDLPVRGHLPECLNGEFVRVGPNPKFMPVAGYHWFDGDGMIHGMRIKDGKATYASRYVKTSRLKQEEYFEGPKFMKIGDLKGFFGLFMVQMQLLRAKLKVIDVSYGVGTGNTALIYHHGKLLALSEADKPYVVKVLEDGDLQTLGLLDYDKRLSHSFTAHPKVDPFTDEMFTFGYAHTPPYVTYRVISKDGVMRDPVPITIPASVMMHDFAITENYSIFMDLPLYFQPKEMVKGGKLIFSFDATKKARFGVLPRYAKDDSLIRWFELPNCFIFHNANAWEEGDEVVLITCRLENPDLDMVNGAVKEKLENFKNELYEMRFNMKTGAASQKQLSVSAVDFPRINESYTTRKQRYVYGTILDNITKVKGIIKFDLHAEPEAGKKKLEVGGNVQGIFDLGPGRYGSEAVFVPRERGIKSEEDDGYLIFFVHDENTGKSEVNVIDAKTMSAEPVAVVELPNRVPYGFHAFFVNEEQLQWQQTDV