About Products Protein Database Contact

CC1G_03624

Gene
CC1G_03624
Protein
Lipoyl synthase, mitochondrial
Organism
Coprinopsis cinerea (strain Okayama-7 / 130 / ATCC MYA-4618 / FGSC 9003)
Length
390 amino acids
Function
Catalyzes the radical-mediated insertion of two sulfur atoms into the C-6 and C-8 positions of the octanoyl moiety bound to the lipoyl domains of lipoate-dependent enzymes, thereby converting the octanoylated domains into lipoylated derivatives.
Similarity
Belongs to the radical SAM superfamily. Lipoyl synthase family.
Mass
42.711 kDa
Sequence
MALYRAPKLQRSLLNRCLATASTTPAAASTSRTSTFRKTLEEGPTLDDFIAGDVPNNRVVLGNTSAPRLPSYLKTSIPTGASFSKIKKDLRGLNLHTVCEEARCPNIGDCWGGKPGATEAEGRSAATATIMLMGDTCTRGCRFCSVKTSRTPPPLDPHEPENTAEAISRWGLGYIVLTSVDRDDLADGGARHFAETISKIKQKAPHILVEALTGDFAGNLEHVSLVAKSGLDVYAHNIETVEALTPFVRDRRATFRQSLSVLKRAKEEGVKVTKTSIMLGVGETEDQVLDALKELRKVDVDVVTFGQYMRPTKRHMKVDRYVEPAEFDRWKQVAEDLGFLYVASGPLVRSSYKAGEFYIENVLKGKSVNKRVKNLTMESELSEKSASASL