About Products Protein Database Contact

At3g23260

Gene
At3g23260
Protein
Putative F-box protein At3g23260
Organism
Arabidopsis thaliana
Length
362 amino acids
Mass
41.908 kDa
Sequence
MEWRSLPVELQEEILSRVPAKYLARLRSTSKQWNALSKTGSFAKKHSANATKEPLIIMLKDSRVYLASVNLHGVHNNVAQSFELGSRLYLKDPHISNVFHCDGLLLLCSIKENTLEVWNPCSGEAKLIKPRHSYYKESDFYALGYDNKSSCKKYKVLRVISQVHVQGDFKIEYEIYDFTNDSWRVHGATTELSIRQKHPVSVKGSTYWVVRNRYFPYKYFLSFDFSTERFQSLSLPQPFPYLVTDLSVVREEQLCLFGYYNWSTTSEDLNVWVTTSLGSVVSWSKFLTIQIIKPRVDMFDYGMSFLVDEQNKSLVCWISQKVLHIVGEIYHIQDLDDHGRDSALRSSCSVLMNYVPSLAQIQ