About Products Protein Database Contact

AIG2LC

Gene
AIG2LC
Protein
AIG2-like protein C
Organism
Arabidopsis thaliana
Length
172 amino acids
Function
Putative gamma-glutamylcyclotransferase.
Similarity
Belongs to the gamma-glutamylcyclotransferase family.
Mass
20.123 kDa
Sequence
MLSGKAAYDLFVYGSLQEPEVVYVLLNRVPDHVSAVLSGFHRFRLKGRVYPTILPDGTGKVNGKVLKGITDDELKMLDEFEDVEYDRKTVEVMLTDTSEKLQVETYVWKNKDDPDLYGEWDFEEWRQHDKEDFVTATKKFLENRRLPEAKTRMDTFKTFFKQDLENGKPLDS