About Services Proteins Contact

Tpet_0582

Gene
Tpet_0582
Protein
UPF0313 protein Tpet_0582
Organism
Thermotoga petrophila (strain RKU-1 / ATCC BAA-488 / DSM 13995)
Length
567 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0313 family.
Mass
64.95 kDa
Sequence
MFLPTTREEMKKLGWRELDVILVTGDAYVDHPSFGVALIGHYLVSHGFKVGIIAQPDWRTEKDITRLGRPRLFFGVTAGNVDSMVANYTASKKKRKTDDYTPGGSGGKRPDRATIVYTNLIKRFFPEVPVVLGGLEASLRRFAHYDWWSEKVRKSILIDSKVDLLVYGMGEKAVLEIAQILSRTGDIEKCKSVRGVVWWSSQKPEGGIELPSYDEISENPEKYAEALKLQTWYTDPYKNILIYQKQDTRYVVQNPPQLPLSQEELDRLYLLPFEREVHPFYAKMGRVKAIETVKFSITAVRGCFGSCSFCALTQHQTTHVSYRSKDSILEEVRILTKKKDFKGTITDVGGPTANLYGSSCSIRETKGQCQKFCLYPSVCKIVRPNHDEFISLLESIRKIPGVRNVFVSSGIRHDFVLAEKDPDVFIRELVKYTPGQLKLAPEHAHPKVLSLMRKPPVELFLEFKRRFETLAKKIGKRKYVIGYFIVGHPGEGWRENNYLRDFILKHLGYFPQQIQIFTPTPGTVSTAMYYSGLDPFTGEKVHVERSLKVRNKMKENVLFKKKGREKR