About Services Proteins Contact

CTN_0332

Gene
CTN_0332
Protein
UPF0313 protein CTN_0332
Organism
Thermotoga neapolitana (strain ATCC 49049 / DSM 4359 / NS-E)
Length
567 amino acids
Similarity
Belongs to the UPF0313 family.
Mass
64.954 kDa
Sequence
MFLPTTREEMKKLGWRELDVILVTGDAYVDHPSFGVALIGHYLVSHGFKVGIIAQPDWRTEKDITRLGRPRLFFGVTAGNVDSMVANYTASKKKRKTDDYTPGGSGGKRPDRATIVYTNLIKRFFPEVPVVLGGLEASLRRFAHYDWWSEKVRKSILVDSKADLLVYGMGEKAVLEIAQILSRTGDIEKCKSVRGVVWWASQKPEEGIELPSYDEISENPEKYAEALKLQTWYTDPYKNILIYQKQDTRYVVQNPPQLPLSQEELDRLYLLPFEREVHPFYAKMGRVKAIETVKFSITAVRGCFGSCSFCALTQHQTTHVSYRSKDSILEEVRILTKKKDFKGTITDVGGPTANLYGSSCSIRETKGQCQKFCLYPSVCKIVRPNHDEFISLLESIRKIPGVRNVFVSSGIRHDFVLAEKDPDVFIRELVKYTPGQLKLAPEHAHPKVLSLMRKPPVELFLEFKKRFETLAKKMGKRKYVIGYFIVGHPGEGWRENNYLRDFILKHLGYFPQQIQIFTPTPGTVSTAMYYSGLDPFTGEKVHVERSLKVRNKMKENVLFKKKGREKR